Twórcy Stron

W obliczu wojny w Ukrainie nie możemy pozostać obojętni!

Oficjalnie wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami, a jednocześnie zapewniając konkretną pomoc poszkodowanym na miejscu, postanowiliśmy że będziemy przekazywać 5 % naszego dochodu na wsparcie poszkodowanych Ukraińców. Mamy świadomość, że wsparcie może zmienić los Ukraińców, którzy zostali dotknięci wojną.

Żeby zapewnić jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane środki przekazujemy ukraińskiej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną. Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach.

В умовах війни в Україні ми не можемо залишатися байдужими!

Офіційно, на знак солідарності з нашими сусідами, і водночас надаючи конкретну допомогу постраждалим на місці, ми вирішили, що 5% своїх доходів будемо жертвувати на підтримку постраждалих українців. Ми усвідомлюємо, що підтримка може змінити долю українців, які постраждали від війни.

З метою надання максимально ефективної допомоги ми передаємо зібрані кошти українській гуманітарній організації. Люди, які там працюють, найкраще знають, яка підтримка потрібна українцям у ці важкі часи.

In the face of the war in Ukraine, we cannot remain indifferent!

Officially, as an expression of solidarity with our neighbors, and at the same time providing concrete help to the injured on the spot, we have decided that we will donate 5% of our income to support the injured Ukrainians. We are aware that the support may change the fate of Ukrainians who were hit by the war.

In order to provide the most effective assistance, we donate the collected funds to a Ukrainian humanitarian organization. People working there know best what support Ukrainians need in these difficult times.

Zostaw komentarz

error: Treść jest chroniona.