faq

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się, jak działamy i jak skorzystać z naszych usług.

Prawa autorskie

Prawa autorskie to część prawa własności intelektualnej. Zabezpieczają one prawa autora do udostępniania utworu, jego eksploatacji i czerpania zeń korzyści majątkowych.

Prawa autorskie dzielimy na dwa rodzaje: osobiste i majątkowe.

 • prawa autorskie osobiste – dają prawo do oznaczenia autorstwa pracy oraz przyznają autorowi prawo do decyzji o pierwszym jej udostępnieniu. Chronią nienaruszalność formy i treści utworu. Te prawa są niezbywalne, co oznacza, że nie możesz przekazać ich innej osobie.
 • prawa autorskie majątkowe – dają prawo do czerpania korzyści z powstałego utworu, np. poprzez dalszą sprzedaż, powielanie lub udostępnienie, również na zasadach licencji.

Co jeszcze warto wiedzieć o prawach autorskich?

Możemy przekazać prawa autorskie majątkowe do utworów, które mają unikalny, autorski charakter.
Przekazując prawa autorskie majątkowe za pomocą protokołu, zrzekamy się możliwości dalszej sprzedaży lub wykorzystywania Twojej pracy.

Kiedy chcemy przekazać prawa autorskie do umowy to robimy to na dwa sposoby:

 • za pomocą protokołu
 • za pomocą licencji

Licencja niewyłączna to udzielenie Klientowi możliwości dysponowania wykonaną przez nas pracą na określony przedział czasu, w tym wypadku 15 lat. Po tym okresie Klient traci prawo do dysponowania utworem.
Jednocześnie udzielenie licencji pozostawia nam możliwość dalszego sprzedawania wykonanego produktu innym klientom (np. zdjęcia, programy i aplikacje, dodatki do programów graficznych itp.).

Przekazanie praw autorskich za pomocą protokołu nie ma takiego ograniczenia i w praktyce oznacza przeniesienie na zawsze oraz uniemożliwia dalszą sprzedaż lub czerpanie korzyści majątkowych z dzieła.

W udzieleniu licencji jest inaczej niż w przypadku przekazania praw autorskich za pomocą protokołu, nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów.

Przekazanie praw autorskich dotyczy tylko praw majątkowych. Oznacza ono, że przekazujemy Klientowi prawo do dowolnego dysponowania stworzonym utworem: będzie więc mógł dowolnie go powielać, odtwarzać i wykorzystywać.

Wraz z majątkowymi prawami autorskimi przekazujemy Klientowi prawo do dalszej odsprzedaży utworu lub czerpania korzyści materialnych z jego eksploatacji. Jednocześnie zobowiązujemy się, że nie odsprzedajemy tego samego projektu innemu klientowi. Ten ostatni aspekt sprawia, że klienci chętnie korzystają z tej możliwości.

Abyśmy przekazali prawa autorskie w umowie rozliczanej, możesz skorzystać z dwóch możliwości:

 • licencja
 • protokół przekazania praw autorskich

1. Jak udzielamy licencji?
Udzielając licencji, dajemy Klientowi prawo do dysponowania zamówioną pracą na okres 15 lat. Zakres przekazania praw autorskich jest taki sam, jak w przypadku podpisania protokołu.
Licencja nie wymaga generowania dokumentów ani przesyłania cyfrowych kopii do serwisu. Udzielana jest bezpośrednio naszemu Klientowi. Jednocześnie cały czas zachowujemy możliwość dalszej sprzedaży wykonanej pracy innym Klientom.

2. Jak przekazujemy prawa autorskie za pomocą protokołu?
Przeniesienie majątkowych praw autorskich na zleceniodawcę nie ma takiego jak w licencji ograniczenia czasowego, po którym odzyskamy prawa majątkowe. Wymaga ono wydrukowania i podpisania kopii protokołu, odrębnego dla każdej umowy.

Rozliczenia

Kiedy wybierzesz usługę w Twoim zleceniu, prześlemy Ci pro formę. Sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają, a jeśli tak, opłać ją.

Fakturę VAT wyślemy Ci automatycznie po zaksięgowaniu płatności za pro formę.

Jeśli w Twojej umowie zauważyłeś/aś błąd lub są potrzebne zmiany, skontaktuj się z nami.

Przed opłaceniem pro formy możemy zmienić:

 • dane zleceniodawcy
 • nazwę i tytuł umowy
 • kategorię
 • wartość umowy
 • termin ukończenia pracy
 • termin płatności pro formy
 • ustawienie praw autorskich
 • opis zamówienia

 

Po opłaceniu pro formy i wystawieniu faktury VAT zmian można dokonać tylko za pomocą noty korygującej w przypadku nazwy usługi, nazwy odbiorcy faktury lub daty sprzedaży albo za pomocą faktury korygującej w przypadku zmiany wartości.

Jeśli maile nie dochodzą, sprawdź folder spam, a jeśli nie ma tam wiadomości od nas, skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty i poproś o dodanie naszej domeny do wyjątków blokowania i odrzucania.

W przypadku usunięcia od nas maila, skontaktuj się z nami, abyśmy wysłali go ponownie lub wysłali instrukcję jak pobrać fakturę samodzielnie.

Pro forma nie jest dokumentem księgowym, a ofertą i propozycją rozliczenia. Pozwala ona obu stronom transakcji sprawdzić szczegóły umowy i poprawić ewentualne pomyłki (np. dane odbiorcy faktury, wartość i nazwa usług) bez konieczności wystawiania korekt.

Transakcję rozpoczynamy od przesłania pro formy do zleceniodawcy. Na jej podstawie wygenerujemy fakturę VAT, jaką wyślemy na adres e-mail zleceniodawcy. Zanim opłacisz pro formę, sprawdź poprawność danych.

Sprawdź, czy na Twojej pro formie są:

 • właściwa nazwa i adres firmy
 • numer NIP
 • prawidłowa nazwa usługi
 • uzgodniona stawka.

1. Czy można otrzymać fakturę VAT z pominięciem pro formy (z odroczonym terminem płatności)?

Tak, można otrzymać fakturę VAT z pominięciem pro formy. Ze względu na dodatkowe czynności administracyjne, usługa ta jest dodatkowo płatna i wynosi 5% od wartości umowy.

 

2. Czy można otrzymać papierową fakturę VAT?

Wysyłka faktury w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej jest usługą dodatkowo płatną, jej cena wynosi 50 PLN lub 20/USD/GBP/EUR płatne przez zleceniodawcę.
O konieczności wysyłki faktury drogą tradycyjną prosimy poinformować nas przed jej wystawieniem.

 

3. Czy możemy wystawić zwykły rachunek?

Tak możemy wystawić zwykły rachunek, pod warunkiem maksymalnej wartości zlecenia 1400,00 zł brutto.

 

4. Czy można wystawić fakturę gotówkową?

Jesteśmy serwisem internetowym i nie prowadzimy kasy umożliwiającej dokonywanie rozliczeń gotówkowych. Jedyną formą opłacenia pro formy jest przelew.

Fakturę możesz opłacić za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, ekspresowego przelewu bankowego, szybkiej płatności online lub płatności kartą. Przelew wykonaj na numer konta podany na pro formie. Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać kod token, znajdujący się w tytule pro formy.

Uwaga! Zwolnienie z VAT dotyczy tylko firm, które są vatowcami i zostały zwolnione z tego podatku na mocy odrębnych przepisów lub rozliczają usługę zwolnioną z tego podatku. Nie dotyczy to osób fizycznych oraz firm, które nie są płatnikiem VATu.

Fakturę z pełnym VAT otrzymają:

 • osoby fizyczne
 • firmy, które nie są płatnikami VAT
 • firmy, które są płatnikami VAT

Umowa

Jeśli link do akceptacji pracy nie działa, nie jesteś zalogowany/a do serwisu lub nie masz aktywowanego konta.
Zaloguj się lub aktywuj konto na stronie logowania. Aby aktywować konto, na stronie logowania podaj swój adres e-mail i kliknij w link „Odzyskaj hasło”. Umożliwi to nadanie hasła i zalogowanie się do serwisu.

Po ponownym kliknięciu w link do akceptacji pracy zostaniesz przekierowany/a do strony z gotową usługą. Pobierz ją, zapoznaj się z jego treścią i oznacz, czy akceptujesz nadesłaną pracę.

Kiedy odrzucisz przesłane dzieło, będziemy mogli wprowadzić poprawki do pracy i wgrać do serwisu nowy plik. Twoje pieniądze wypłacimy dopiero, kiedy zaakceptujesz poprawioną wersję pracy. Poprawki możesz zgłosić kilkukrotnie.

Rada: Pamiętaj, że podstawą do odrzucenia wykonanego dzieła powinny być tylko zastrzeżenia dotyczące zgodności pracy z zamówieniem, a nie kwestie estetyczne.

Zleceniodawca ma 7 dni kalendarzowych na akceptację lub odrzucenie naszego dzieła. Po tym okresie załączona praca akceptuje się automatycznie, a my wypłacamy wynagrodzenie i odprowadzamy zaliczkę na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Z tego względu po wypłacie wynagrodzenia nie mamy już możliwości uwzględnienia reklamacji.

Skontaktuj się z nami i opisz swoją sytuację.
Jeśli dostarczona praca nie odpowiada złożonemu zamówieniu, rozpatrzymy Twoją reklamację i zwrócimy wpłacone środki.

Z umowy w etapach warto skorzystać, jeśli chcesz:

duży zakres prac
Jeśli zlecona praca jest rozbudowana, umowa w etapach jest korzystna dla obu stron. Klient może na bieżąco nadzorować postęp prac.

długi termin realizacji
W przypadku prac, w których na osiągnięcie określonego wyniku potrzebny jest dłuższy czas, umowa w etapach również ułatwia wykonanie zadania. Podział na etapy ułatwia rozliczenie za wykonane bieżące działania, bez konieczności czekania na rozliczenie aż do ukończenia wszystkich prac.

poprawki
Jeśli przewidujesz skorzystać z dodatkowych płatnych poprawek do zlecanej pracy. Ma to zastosowanie np. w realizacji prac graficznych.

Umowy najmu dotyczą przestrzeni wirtualnej. W ramach najmu znajdują się między innymi następujące usługi:

reklama na blogu
wpis sponsorowany na blogu lub w grupie na mediach społecznościowych
hosting
inny najem powierzchni wirtualnej

error: Treść jest chroniona.