Polityka prywatności - Twórcy Stron - Strony internetowe | e-commerce | e-marketing  

Polityka prywatności serwisu.

polityka prywatnosci
Polityka prywatności serwisu www.tworcystron.pl1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Twórców Stron poprzez Serwis.

 


2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest właściciel portalu www.tworcystron.pl dalej zwany jako Twórcy Stron z siedzibą w Częstochowie przy AL. NMP 2a.

 


3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 


4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 


5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:


a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje


b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 


8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 


9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 


10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 


11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.tworcystron.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.


 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowychNa podstawie przepisów RODO użytkownikom przysługuje:1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;3. Prawo do usunięcia danych, jeżeli takie usunięcie jest dozwolone przez prawo, np. jeżeli Twórcy Stron nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych lub dane są nadmierne, nieistotne lub nieaktualne;4. Ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, aby Twórcy Stron ograniczyło przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem użytkownika Twórcy Stron posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie;5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym:


a. Sprzeciw „marketingowy”. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.6. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, jak również gdy Twórcy Stron przetwarza dane w celach statystycznych i badawczych. W takim wypadku użytkownik powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Twórcy Stron przetwarzania objętego sprzeciwem.7. Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Twórcy Stron swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub w celu zawarcia i wykonania umowy z Twórcy Stron.8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Twórcy Stron przetwarzają na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

error: Treść jest chroniona.