Z umowy w etapach warto skorzystać, jeśli chcesz:

duży zakres prac
Jeśli zlecona praca jest rozbudowana, umowa w etapach jest korzystna dla obu stron. Klient może na bieżąco nadzorować postęp prac.

długi termin realizacji
W przypadku prac, w których na osiągnięcie określonego wyniku potrzebny jest dłuższy czas, umowa w etapach również ułatwia wykonanie zadania. Podział na etapy ułatwia rozliczenie za wykonane bieżące działania, bez konieczności czekania na rozliczenie aż do ukończenia wszystkich prac.

poprawki
Jeśli przewidujesz skorzystać z dodatkowych płatnych poprawek do zlecanej pracy. Ma to zastosowanie np. w realizacji prac graficznych.

error: Treść jest chroniona.