Prawa autorskie to część prawa własności intelektualnej. Zabezpieczają one prawa autora do udostępniania utworu, jego eksploatacji i czerpania zeń korzyści majątkowych.

Prawa autorskie dzielimy na dwa rodzaje: osobiste i majątkowe.

  • prawa autorskie osobiste – dają prawo do oznaczenia autorstwa pracy oraz przyznają autorowi prawo do decyzji o pierwszym jej udostępnieniu. Chronią nienaruszalność formy i treści utworu. Te prawa są niezbywalne, co oznacza, że nie możesz przekazać ich innej osobie.
  • prawa autorskie majątkowe – dają prawo do czerpania korzyści z powstałego utworu, np. poprzez dalszą sprzedaż, powielanie lub udostępnienie, również na zasadach licencji.

Co jeszcze warto wiedzieć o prawach autorskich?

Możemy przekazać prawa autorskie majątkowe do utworów, które mają unikalny, autorski charakter.
Przekazując prawa autorskie majątkowe za pomocą protokołu, zrzekamy się możliwości dalszej sprzedaży lub wykorzystywania Twojej pracy.

error: Treść jest chroniona.